Sedan den 1 januari 2018 har vi på Bellalite övertagit försäljning och distribution av Nordtronics produkter i Sverige.

Bellalite har utökat den säljande personalstyrkan i Sverige från 1st till 3st personer. Denna förstärkning av säljorganisationen innebär att Svenska elgrossister, butiker med personal lättare kommer att kunna komma i kontakt med resande säljare och även uppleva ett mer aktivt stöd än tidigare.

Denna förändring är ett resultat av att Nordtronic, sedan Juni 2017, är en del av SLV. Bellalite AB har sedan många år innehaft agenturen för SLV i Sverige och som en naturlig effekt av detta har vi nu även övertagit ansvaret för Nordtronics försäljning och distribution.

Eventuella avtal och rabatter kvarstår oförändrade tills annat meddelas.
E-nummer på Nordtronics produkter är oförändrade.
Precis som tidigare sker all försäljning endast via El-grossister i Sverige.

Välkommen att höra av er till oss på Bellalite med frågor, förfrågningar och beställningar.


Kundsupport och försäljning:

010-47 00 220
forsaljning@bellalite.se

KAM Väst/Norr/Mellan
Conny Johansson
010-47 00 201
conny.johansson@bellalite.se

Försäljning, Mellan Sverige
Annelie Wallman
010-47 00 212
annelie.wallman@bellalite.se

Försäljning, Södra Sverige
Bo Johansson
010-47 00 251
bo.johansson@bellalite.se