Göteborgs konserthus har alltid varit långt före sin tid.
Det formgavs av den hyllade funktionalistiska arkitekten Nils Einar Ericsson år 1935 och dess fantastiska exteriör både komplimenterar och står i bjärt kontrast till de kringliggande byggnaderna på Götaplatsen. Dess modernistiska interiör är fortfarande samtida och relevant 80 år senare och huvudlokalens fantastiska akustik är bland de bästa i Europa.

Kort sagt har anläggningen – som Göteborgs symfoniker (GSO) kallar hem – tagit världens konserthallar till en helt ny nivå. Det är fortfarande en av Sveriges mest välrenommerade anläggningar och en plats som alla tycker om att spela på och besöka.
Nu – för den håller sig i framkant – har den Robe LED rörligt ljus!

Initiativet till anläggningens investering i Robe-armaturer togs av Måns Pär Fogelberg (även känd som ”MP”), chef för GSO Play, den interna strömnings- sändningsavdelningen, tillsammans med Konserthusens tekniska chef, i samråd med den oberoende ljusdesignern Anton Trouchez.
Anton arbetar ofta på konserthuset som frilansande belysningsdirektör för regelbundna sändningsinspelningar och speciella evenemang.

De första 10 x Robe LEDWash 600-armaturerna kom förra året – levererade av den svenska distributören Bellalite – och installerades i den stora salen som har en kapacitet för 1 200 personer och står som värd för de största sändningarna som även innefattar jazzföreställningar, internationella pop- och rockkonserter och säsongsbundna live-evenemang, t.ex. i jultider. Det är vid dessa specialföreställningar som Robes armaturer hittills har använts.. med stor framgång.

De var en sådan enorm framgång att Bellalite återvände några månader senare för att förevisa Robes DLS Profile, DLF Wash och LEDWash 800 LED-enheter.
De behövde verkligen ett ”riktigt” universalljus, förklarar MP, något som skulle vara lämpligt för både live-föreställningar och TV-/videoinspelningar.
De ville särskilt kunna urskilja och särskilja den magnifika trä-baserade arkitekturen runtom i den stora salen på kamera – liksom att belysa musiker och artister på scenen … skarpt och tydligt … för att framhäva alla detaljer och med fantastiska hudtoner.
Bortsett från kvaliteten på ljusflödet var det absolut nödvändigt att armaturerna var tysta!

Robes andra provomgång – som genomfördes med stor omsorg och precision – gick också bra och anläggningen bestämde sig för att köpa in sex DLS Profiles och sex LEDWash 800-armaturer som ett tillägg till de befintliga LEDWash 600-armaturerna.
Förutom att LEDWash 800-armaturerna är idealiska universalflodljus med ett utmärkt urval av vita lysdioder och autentiska volframemuleringseffekter – som behövs för integration med anläggningens befintliga volframskällor – har de ett ”tyst” läge som reglerar värmen och justerar kylning och luftflöde så att fläktarna avger minimalt med ljud… allt medan lysdioderna och elektroniken förblir svala!

Förekomsten av LEDWashes på anläggningen har gjort en ”enorm skillnad” och dramatiskt förbättrat belysningsförhållandena för en genomsnittlig filminspelning med 8 kameror – bekräftar MP.
DLS:er används ofta med en gobo-/frostfilterkombination för att producera mjuka mönster runtom i rummet, vilket ser intressant ut på kamera och framhäver den tredimensionella dynamiken i utrymmet. ”En enda DLS kan förändra miljöns hela gestaltning och atmosfär så snabbt och lätt”, säger MP.

Han började ursprungligen arbeta på konserthuset för åtta år sedan och sedan dess har efterfrågan på sändningar och strömning – tillsammans med lösningarna för att leverera det bästa resultatet – vuxit stadigt.
Teatern är statligt ägd och erhåller 50-60 % av sin finansiering från Västra Götalandsregionen medan återstående 40-50 % utgörs av självgenererade intäkter.

robe-koncerthuset-goteborg-03
Måns Pär Fogelberg, Göteborgs Konserthus